Alle konfirmasjoner er utsatt

2020-03-18_UtsetterKonfirmasjoner
Alle kirkelige konfirmasjoner i Modum utsettes til i høst. Dette skriver Modum sokn i en pressemelding. De skriver at på grunn av dagens situasjon og anbefalinger gitt av Folkehelseinstituttet og Den norske kirke sentralt  utsetter Modum menighet alle planlagte konfirmasjoner denne våren.

Kroderen Ladestasjon