3,5 millioner til styrking av helsestasjonene i Modum

video
Modum kommune har fått tildelt drøyt 3, 5 millioner kroner fra Helsedirektoratet til prosjektet «Helsestasjonen – universell, tidlig og treffsikker» Midlene skal brukes til en ytterligere styrking og tilgjengelighet innenfor helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

KroderenElektro-1-Slide
HIauto
Byggsjekk1
GlassImportBanner
ThonCoBanner