Full splid om Vikersund nord

Modum arbeiderparti er mildt sagt splittet når det gjelder å bygge ut Vikersund nord. Etter en lang debatt var det ja-siden som vant. Kommunestyret vedtok å bygge ut området fra busstomta og opp til pumpehuset ca 100 meter lenger nord.

Kommentarer

BjorgWold-2
BjorgWold-1
Aamotsenteret
Byggsjekk1
KroderenElektro-1-Slide