Stemte mot flytting av Furulund

Hovedutvalget for Helse og sosial i Modum kommune stemte mot forslaget om å flytte Furulund bofellesskap over i Modumheimen. Dette skjedde med knappest mulig margin. Hovedutvalget gikk for et forslag der man isteden flytter beboere fra Bo og dagsentrene i Geithus og Vikersund.

Kommentarer

Byggsjekk1
Aamotsenteret
BjorgWold-1
BjorgWold-2
KroderenElektro-1-Slide