Raser nedover på kommunebarometeret

Modum havner helt nede på 317. plass på årets kommunebarometer. Dette er 51 plasser lavere enn i 2016 og gjør at Modum er helt nederst i Buskerud. Det er kategoriene grunnskole, sosialhjelp og Pleie og omsorg som drar ned snittet for Modum.

Kommentarer

BjorgWold-2
Byggsjekk1
BjorgWold-1
KroderenElektro-1-Slide