På Enger skal ingen føle seg utenfor

Elevrådet ved Enger skole har kjøpt inn en «Vennebenk» Dette er en benk elevene kan sette seg på hvis de ønsker noen å leke med eller snakke med. På denne måten skal ingen føle seg ensomme i friminuttene. Tirsdag ble benken avduket. Og den første som satte seg ned var ordfører Ståle Versland.

Kommentarer

Aamotsenteret
Byggsjekk1
BjorgWold-2
BjorgWold-1
KroderenElektro-1-Slide