3,5 millioner til styrking av helsestasjonene i Modum

Modum kommune har fått tildelt drøyt 3, 5 millioner kroner fra Helsedirektoratet til prosjektet «Helsestasjonen – universell, tidlig og treffsikker» Midlene skal brukes til en ytterligere styrking og tilgjengelighet innenfor helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommentarer

BjorgWold-1
BjorgWold-2
KroderenElektro-1-Slide
Byggsjekk1
Aamotsenteret